Camilo Atala, Grupo Financiero Ficohsa

Volgens Camilo Atala, voorzitter van Grupo Financiero Ficohsa, terwijl de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeenkomt in New York om wereldwijde ontwikkeling te bespreken, dienen afgevaardigden de belangrijkheid van financiële diensten voor kleine bedrijven in opkomende economieën niet uit het oog te verliezen.

De huidige context en de migratiecrisis

Voor Atala is het cruciaal dat deelnemers aan het Topoverleg voor Financiering voor Ontwikkeling, bijeengeroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, zich volledig bewust zijn van de groeiende mondiale migratiecrisis. Dit probleem is met name urgent aan de zuidelijke grens van de Verenigde Staten, waar Centraal-Amerikaanse families blijven arriveren in grote aantallen.

In dit verband ligt de oplossing om migratie te beteugelen in het verschaffen van de benodigde financiële diensten aan kleine bedrijven voor hun ontwikkeling. Daarom benadrukt hij dat het belangrijk is dat het huidige debat over financiering voor ontwikkeling concrete voorstellen omvat waarin de Verenigde Naties hun steun kunnen bieden.

De cruciale rol van kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s)

De Hondurese ondernemer Camilo Atala benadrukt dat kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) een integraal onderdeel zijn van economieën wereldwijd, met name in Centraal-Amerika. Deze bedrijven genereren werkgelegenheid, inkomen en belastinginkomsten en spelen een cruciale rol in de bestrijding van armoede in een regio die wordt geconfronteerd met aanzienlijke sociaal-economische uitdagingen.

KMO’s, die fungeren als kweekvijvers voor ondernemers, introduceren nieuwe producten en diensten op de markt, drijven technologische innovatie en bevorderen concurrentie. Bovendien stellen ze landen in staat om zich te diversifiëren van traditionele industrieën, waardoor economieën veerkrachtiger worden. Ze drijven ook export naar nieuwe markten en genereren deviezen.

Camilo Atala bespreekt de uitdagingen waarmee KMO’s in Centraal-Amerika worden geconfronteerd

In Centraal-Amerika staan KMO’s voor uitdagingen als kleine binnenlandse markten, ontoereikende transportinfrastructuur, onbetrouwbare energievoorziening en onregelmatige Wi-Fi-verbindingen. Deze uitdagingen worden verergerd door hoge criminaliteitsraten, corruptie, sociale onrust en politieke instabiliteit.

De Verenigde Naties en haar lidstaten, met name de Verenigde Staten, kunnen waardevolle steun bieden door financiële instellingen in Centraal-Amerika in staat te stellen kleine bedrijven toegang te geven tot verbeterde financiële diensten.

De rol van de VN in duurzame ontwikkeling

Het bevorderen van de groei van financiële diensten in ontwikkelingslanden is cruciaal om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 2030 van de Verenigde Naties te ondersteunen. Volgens Camilo Atala is het uitbreiden van financiële inclusie een essentieel onderdeel van armoede- en ongelijkheidsbestrijding.

Bankondersteuning voor boeren kan bijdragen aan de bestrijding van honger, terwijl het bevorderen van financiële producten en diensten die zich specifiek richten op vrouwen, kan zorgen voor grotere gendergelijkheid in de financiële sector. Bovendien ondersteunen banken jobcreatie en ondernemerschap, financieren ze investeringen in infrastructuur en ondersteunen ze hernieuwbare energieprojecten. Er kan echter nog meer gedaan worden.

Technische bijstand en capaciteitsopbouw

Ten slotte benadrukt Camilo Atala dat de VN meer technische bijstand en capaciteitsopbouw moet bieden ter versterking van het regelgevingskader en de bestuurlijke organisatie van de financiële sector in Centraal-Amerika, aangezien dit de stabiliteit, veerkracht en bruikbaarheid voor kleine bedrijven waarborgt.

Met haar uitgebreide netwerk van agentschappen en gespecialiseerde middelen kan de VN grotere samenwerking op het gebied van technologieoverdracht en ondersteuning van ondernemers bevorderen. Bovendien kan het helpen bij het overwinnen van technologische belemmeringen Centraal-Amerikaanse banken in staat stellen producten te creëren die beter zijn afgestemd op lokale markten, waaronder innovatieve oplossingen als mobile banking en fintech.